Innledning
1621 er en veldig intens periode med anklager om hekseri, mange kvinner og menn blir tatt til fange, forhørt og dømt

eller dør fordi de ikke tåler tortur eller drukner på grunn av vannprøven. Det var i overkant av 860 menn og kvinner som ble beskylt for trolldom og hekseri.

Innholdsfortegnelse
Elen
Doroth

Utdrag
Elen er en 15 år gammel jente fra Kiberg (Finnmark) kiberg. hun er veldig fattig, akkurat som alle andre i Kiberg.

og bor med moren sin og en bror, broren heter minus, han er noe av det styggeste hun har sett, han var nok en bytting.

En bytting ble ansett for å være et barn av undergrunns-folket som var blitt byttet ut med et menneskebarn.

Fra 1560-tallet brukte de iblant ordet changeling, som etter hvert ble synonymt med «retardert».

de som ble kalt for byting var ofte deformerte eller tilbakestående barn.

Moren til Elen er trollkvinne, hun blir kalt for trollkvinne fordi at folket mener at hun har helbredende krefter osv.

men hun driver med hvit trolldom, det betyr at hun bruker “trolldommen” sin godt, sort magi er det motsatte. Elen er også trollkvinne, og bruker hvit trolldom.

Hos Elen er Far ute av bildet. Marja oppsøkes av mange for å få råd og hjelp. Hun er veldig flink med ulike urter og planters egende funksjon.

Hun kan stoppe blod og fjerne sykdom. Marja er det som kalles en "klok kone" og Elen lærer kunsten av henne. Marja blir tatt ifra Elen og minus, de blir nødt til å passe på seg selv. Minus dør dessverre.

Elen begynner da å lete etter Marja, så hun drar til Vardøy, og blir kjent med tjenestepiken til Dorothe, som heter Line.

Dorothe venter barn og begynner å blø veldig mye, så Elen er nødt til å hjelpe henne.