INDIA (Tverrfaglig) | Geografi & samfunn

Innledning
For å få svar på problemstillingen «hvorfor blir India regnet som et fattig land, og hva er konsekvensene av dette» må en se på kompetansemål fra både samfunnsfag og geografi.

I samfunnsfag er kompetansemålet å gjøre greie for ulike forklaringer på hvorfor det finnes fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verden, hvor jeg skal nevne typer fattigdom, årsaker til denne fattigdommen og hvilke tiltak aktører som FN gjør for å bedre fattigdommen.

Innen geografi er kompetansemålet å forklare årsakene til flyttestrømmer i land og mellom land og drøfte virkningene.

Innholdsfortegnelse
Innledning
Fattigdom i India
Tiltak for å redusere fattigdom
Flyttestrømmer
Avslutning

Utdrag
Problemstillingen for denne teksten va «hvorfor blir India regnet som et fattig land, og hva er konsekvensene av dette?» India blir regnet som et fattig land da en stor andel av befolkningen er i absolutt fattigdom, og om landets ressurser hadde vær likt fordelt, hadde det vært et av verdens fattigste land.

For å bidra til fattigdommen i landet har det en «uorganisert sektor» i arbeidsmarkedet, i tillegg til et ineffektivt landbruk, hvor arbeiderne har garantert minstelønn grunnet NREGA.

India følger dermed, om enn delvis, FNs bærekraftsmål i tillegg til å arbeide med Team Norway innen IKT, som svarer på kompetansemålet innen samfunn; gjøre greie for ulike forklaringer på hvorfor det finnes fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verden.

Når det kommer til geografi var kompetansemålet å forklare årsakene til flyttestrømmer i land og mellom land og drøfte virkningen.

Utenlands migrasjon fra India kan spores tilbake til kolonitidene, hvor det i etterkant har vært innvandring til vesten for utdanning og arbeid, som har ledet til at de mindre utdannede har blitt igjen i India.

I tillegg er det flyttestrømmer innbyrdes i India, eller internt fordrevne, mest sannsynlig for religiøse grunner.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå