Hvordan har reformasjonen ført til politiske og teologiske forandringer i Europa og i Norge?

Innledning
Reformasjonen er en betegnelse på den perioden hvor den kristne Europa ble splittet til den sentrale romerske-katolske kirken og de protestantiske kirkene som vokset fram pga. reformasjonen.

Det hele startet midt i Europa i Tyskland, da Martin Luther– en professor i teologi ved universitet i Wittenberg, spikret sine 95 påstander – altså kalles de 95tesene som protest mot avlatshandelen, på døren til slottskirken i Wittenberg.

Utdrag
Avlatshandelen var en av kirkens praksiser Martin Luther var uenig i.

Denne praksisen gikk ut på at kirken solgte avlatsbrev som skulle forkorte menneskets opphold i skjærsilden – en katolsktro om at man skal havne på et sted som ikke er langt unna helvette for å rense sjelen.

Det kunne man kjøpe for penger, og paven godta det med et formål å gjenbygge St. Peterskirken (reformation).

Her var det business. Martin så det som pengemisbruk, og dette inspirerte han til å skrive sine
95tesene. Han var ikke først som protesterte imot den katolske kirkens pengemisbruk. Det var Jan Hus.

Kritikken hans førte til opprør mot den tyske-romerske styret. Han ble brent. Etter 100 år kommer Luther med de samme kritikkene, og han ble lyst i bann av paven. Han ble ikke brent.

En annen praksis av Kirken Luther var uenig i, var mennesket og dets forhold til Gud.

med slagordet ‘’ Sola Scriptura’’ kjempet han for at folk skulle kunne lese bibelen på sitt språk og gudstjenesten skulle ikke foregå på latinsk, men heller på morsmålet slik at folk flest kan delta og forstå det lett.

Luther var inspirert av det nye menneskesynet i renessansen, altså individets verdi, samt kritisering av kirkens-praksis, noe han gjorde.

Tankene til Luther spredt seg raskt gjennom Europa. Takket være boktrykkunsten, som gjorde det lettere for at ideene til Luther ble distribuert raskt omkring rundt hele Europa.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå