Heldagsprøve i norsk, ansvar i foreldrerollen + kvinnesyn

Innholdsfortegnelse
Del A, kortsvar
Ansvar i foreldrerollen

Del B: Langsvar
Oppgave 1
Kvinnesyn

Utdrag
Novella «Kunsten å myrde» ble skrevet av Cora Sandel, og ble utgitt i som en del av «Mange takk doktor» i 1935. Novellen ble skrevet i den litterære perioden nyrealismen, noe som kommer tydelig fram i tekstens form og innhold. Gjennom teksten introduserer forfatteren leseren for temaer som var svært aktuelle i samtiden, knyttet til kvinnesyn og skam.

I novella møter vi Francine, en relativt ung kvinne som jobber som tjenestepike for rike sommergjester. Francine har akkurat returnert til arbeidet, etter å ha vært i begravelsen til sin kusine Germaine. En av sommergjestene bestemmer seg for å samtale med Francine, som begynner på oppvasken.

Gjennom samtalen forteller Francine om Germaine, og det kommer etter hvert fram at den avdøde etterlot seg en sønn på fem år. Samtalen utvikler seg gradvis ettersom sommergjesten får mer innsyn i livet til Germaine - og etterhvert forstår at dødsårsaken var selvmord.

Videre får sommergjesten også vite at den avdøde valgte å begå selvmord, fordi hun var gravid med barn nummer to; som i likhet med den førstefødte var et uekte barn.

I teksten blir vi kjent med to svært forskjellige kvinner, som tilsynelatende lever i to vidt forskjellige virkeligheter. Francine er tekstens hovedperson, og hun er den mindre rike av de to. Hun er flittig, viljesterk og hardtarbeidende, noe som kommer tydelig fram fler steder i teksten. Blant annet innleder forfatteren teksten med følgende: «Francine kommer.

Jeg sier: «Men der er De jo, Francine! De er ikke for trett da?» «Å, nei,» svarer Francine: «Ikke verre enn at jeg greier oppvasken og barnetøyet, madame.» (…) I dag ventet vi henne ikke. Hun har tilbakelagt atten kilometer på sine ben, ni frem og ni tilbake, og vært i begravelse.

Det ville ikke forbause noen om hun var litt borte.» Dette er et vesentlig eksempel, fordi det gir oss en enorm innsikt i Francines personlighetstrekk. Først og fremst gir det leseren umiddelbart et førsteinntrykk av Francine, som en kvinne som på absolutt ikke sluntrer unna arbeidet. Videre forteller eksempelet oss om Francines stilling i samfunnet, grunnet måten hun snakker til sommergjesten på.

Sommergjesten adresserer Francine med fornavn, imens Francine benytter tittelen «madame» når hun svarer. Dette gir leseren et inntrykk av at Francine på et vis er «underlagt» sommergjesten - hun arbeider for gjesten, og tilhører en lavere samfunnsklasse.

Tilslutt gir dette eksempelet oss også et inntrykk av at Francine er en relativt tøff kvinne, som kanskje til en viss grad mangler sorgfølelse. Hun har nettopp vært i en begravelse, men likevel velger hun å komme tilbake på jobb som vanlig, og gir ikke uttrykk for å føle sorg over tapet av kusinen.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå