Innledning
Det folkelige eventyret, "Guten som utfordret trollet", utgjør en del av folkediktningen. Folkediktning har eksistert gjennom alle tider og i alle kulturer.

Tradisjonelt sett refererer begrepet til muntlig diktning fra middelalderen og framover, men i dag dekker det alle former for overleverte tekster, både gamle og nye.

Fra å ha vært en global muntlig diktning har folkediktningen utviklet seg til å bli en del av både nasjonal og internasjonal elektronisk kultur gjennom skriftlig litteratur.

Ordet "eventyr" stammer fra det latinske ordet "adventura" fra middelalderen, som betyr en "underfull hendelse" eller en "fortelling som man ikke har trodd på".

Utdrag
I eventyr finner vi ulike episke lover, hvor innleiingsloven er en av dem. Gjennom denne loven utvikler eventyret seg gradvis fra å være rolig til å bli dramatisk.

Teksten signaliserer sjangeren "eventyr" ved å bruke en innleiingsformel uten å tidfeste eller stadfeste handlingen, som ofte begynner med "det var en gang...". Selv om eventyrene tar utgangspunkt i virkeligheten, binder de seg ikke til den.

Innenfor eventyr er den mest kjente episke loven tretallsloven. Dette viser seg for eksempel i at bonden har tre sønner, at Oskeladden drar ut i skogen på tredje dagen og må gjennom tre prøver.

Vi ser også den sceniske totallsloven hvor det kan være flere til stede, men bare to handlinger kan skje samtidig på samme scene.

Videre finner vi midtpunktloven, hvor handlingen fokuserer på én eller to hovedfigurer. Bakvekstloven, som sier at den siste oppgaven i en serie er den viktigste, kan også finnes i eventyr.

I Oskeladdens eventyr øker vanskelighetsgraden i de tre prøvene han må gjennom. Første prøve er å hogge tømmer uten å bli skremt bort av trollet.

Andre prøve er å bære bøttene til trollet for å hente vann til grøten. Den tredje og siste prøven er kampen mot trollet.

Dette er en vanlig struktur i eventyr, hvor alle følger et handlingsskjema. I dette eventyret er det helten, Oskeladden, som utfører oppgaven.

Han lykkes ved å bruke sine gode egenskaper og nedkjempe motstanderen, trollet, fordi det viser seg å være moralsk underlegen og ikke så smart.