Innledning
«Kvifor bjørnen er stubbrumpa» er eit kjent norsk folkeeventyr. Den fyrste versjonen frå 1844 blei skreve av Asbjørnsen og Moe, medan den andre blei innskrive og retta av Kjell Nedrelid i 1994. Dei to versjonane illustrerer språkendringane frå 1844 til 1994.

Fyrste språkendringa ein legg merke til er endringa frå blaute konsonantar til harde i eventyret skrive i 1994. «Mødte» blir til «møtte», og «bider» blir til «biter». Man ser også at «aa» blir omsett til «å», og ein får vokalskifte i det «æ» blir til «e» til dømes i «længe» som blir til «lenge».

Utdrag
Vidare blir einstavingsverb som «si» omsett til «sige»; dette var ein vanleg måte å skrive korte ord på for å markere lengde som er blitt borte i 1994-versjonen. Til forskjell frå det nyare eventyret har substantiva i det gamle stor forbokstav, og i tillegg får ord som «fik» og «op» ein dobbel konsonant i den nyare versjonen.