Energibærere i celler | Oppgave

Innholdsfortegnelse
Energibærere i celler - ATP, NADH, NADPH og FADH2
ATP
NADH – en hydrogenbærer og energibærer i redoksreaksjoner
Her ser du et eksempel på hvordan NAD+ kan overføre H-atomer (og elektroner), og dermed energi, fra et stoff X til et stoff Y:
Andre energibærere – FADH2 og NADPH
Celleånding
- Nedbryting av glukose – energien overføres til ATP

Utdrag
Cellene trenger energi til mange av livsprosessene sine (muskelarbeid, transport av stoffer, vekst, syntese av proteiner og DNA og en rekke andre stoffer).

Energien kommer fra celleåndingen, der glukose blir brutt ned til karbondioksid og vann, mens det frigjøres energi.

---

I en påfølgende reaksjon kan H-atomene (og elektronene) avgis igjen. NADH kan derfor overføre H-atomer fra ett molekyl til et annet og kalles en hydrogenbærer.

Siden ett H-atom består av ett proton og ett elektron, kan overføring av H-atomer betraktes som overføring av elektroner.

Fra før husker du sikkert at når et organisk stoff binder til seg H-atomer, skjer det en reduksjon (hvert H-atom har med seg ett elektron)

og når H-atomer blir fjernet fra et molekyl, skjer det en oksidasjon (elektroner avgis). Og i redoksreaksjoner kan energi overføres.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå