En god samvittighet – Sju dagar i august | Analyse

Innledning
Novella «En god samvittighet» er skriven av Alexander Kielland og kom ut i 1879. Kielland var ein forfattar som sette fleire samfunnskritiske problem under debatt.

Utdraget frå novella handlar om fru Warden som vil sjå fattigdommen i byen. Teksta «Sju dagar i august» er skriven av Brit Bildøen og kom ut i 2014.

I dette utdraget møter vi Sofie som skal hente noko på kontoret til ektemannen. Der ser ho ei fattig kvinne med eit barn i fanget.

Utdrag
Sjølv om desse tekstane er skrivne med 135 års mellomrom, ser ein mange likskapar. For eksempel har dei har eit felles tema; fattigdom.

Dette er eit tema som var, og er eit aktuelt problem i samfunnet. Det er forskjell på korleis fattigdommen utarta seg.

I «En god samvittighet» ser ein at det er norske borgarar som er fattige. Noreg var ikkje eit velferdsland slik det er i dag.

Det var mykje fattigdom og låg levestandard, eit eksempel på dette er då mora fortel om den lamme guten hennar som ligg på golvet; «...den stakkars gut, som var blitt lam i hoftene etter skarlagensfeberen.»

Fattigdom er fortsatt eit aktuelt tema i Noreg, men det er ikkje like synleg for alle. I teksta «Sju dagar i august» kan ein ut i frå teksta tolke det som at den fattige kvinna tilhøyrer romfolket, fordi kvinna sit utanfor kontoret til Otto, som leiar FROM – foreininga for romfolket.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå