Innledning
Jeg har valgt å anmelde boken "Det angår også deg" av Herman Sachnowitz som en del av en oppgave.

Sachnowitz var en norsk jøde som selv opplevde konsentrasjonsleirene i Auschwitz under andre verdenskrig, og boken er en sann beretning om hans opplevelser.

Først utgitt i 1976, har boken blitt oversatt til flere andre språk. Sachnowitz var selv mannen bak gjenfortellingen av sine opplevelser, men fikk hjelp av Arnold Jacoby til å skrive boken.

Innholdsfortegnelse
Bakgrunnsstoff om Herman Sachnowitz
Hovedpersonen(e)
Handlingen i korte trekk
Den språklige oppbygningen av boken
Virkemidler som er brukt i boken
Min personlige mening om boken
*Analyse av boken hovedperson
Konklusjon

Utdrag
På grunn av deres unge alder og styrke, ble brødrene umiddelbart satt i arbeid da de ankom fangeleiren.

De måtte jobbe lange dager på svært lite mat, og det ble hverdagslig å se medfanger bli drept og lide mens tyskerne nøt seg.

Til tross for de vanskelige omstendighetene, viste det seg at brødrene hadde en musikalsk bakgrunn og kunne spille instrumenter, noe som senere skulle vise seg å være til nytte for dem.

Etter en stund ble brødrene separert fra hverandre, og til slutt var det kun Herman og hans yngste bror Frank som overlevde.

De holdt sammen så godt de kunne, men Frank ble etter hvert alvorlig syk og ble aldri helt frisk igjen. Han ble til slutt sendt bort fordi han var for syk til å være til nytte, og Herman så aldri sin bror igjen.

I Hermans siste tid i konsentrasjonsleiren ble han tildelt en jobb som musiker, noe som gjorde hverdagen litt lettere.

Men i høstsesongen i 1944 økte bombingen av Tyskland fra de allierte, og jødene ble stadig flyttet rundt til forskjellige konsentrasjonsleirer. Til slutt endte Herman opp i Bergen-Belsen, hvor Anne Frank døde.

Den 14. april 1945 hørte de skudd, og ryktene begynte å gå om at tyskerne hadde overgitt seg. Den 15. april 1945 kom den endelige beskjeden – Hitlers regime hadde falt sammen.

Et langt mareritt var endelig over for de jødene som fortsatt var i live. Den 28. april satte Herman Sachnowitz kursen mot hjemlandet Norge som en av de få norske jødene som hadde overlevd.

Da han ankom hjemstedet i Stokke, gikk han med følgende tanker: "En dag ville jeg bli sterk nok til å fortelle sannheten, til enhver som ville lytte.

Sannheten om alle mine døde, seks til syv millioner jøder som ble systematisk utryddet i tyske konsentrasjonsleirer."