Debatten om et eget skriftspråk | Norsk oppgave

Innledning
På 1800-tallet pågikk det en aktiv språkdebatt. Etter unionsoppløsningen med Danmark i 1814, mente mange i Norge at vi måtte få oss et eget språk.

Utdrag
Ivar Aasen jobbet for å danne et skriftspråk basert på norsk talemål, som vi i dag kaller nynorsk.

Han reiste rundt i landet for å samle ord og uttrykk fra bygdedialektene. Han mente at å bruke fellestrekk fra dialektene kunne skape en nasjonalistisk følelse.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå