De fire erstatningsvilkårene | Rettslære | 5 i karakter

Innledning
I erstatningsrett har vi noen grunnleggende vilkår for å få erstatning. Det er ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng, påregnelige tap og økonomiske tap.

Disse fire vilkårene blir betegnet som «de fire erstatningsvilkårene» og jeg skal gå dypere inn på disse.

Utdrag
I slike tilfeller kreves det større aktsomhet av voksne enn barn f.eks. Objektivt ansvar betyr at man kan få erstatningsansvar til tross for å ikke kunne bli klandret for forsett eller uaktsomhet.

Ansvar krever skyld, og er en hovedregel i erstatningsretten. Det er likevel flere regler om erstatningsansvar uten skyld med begrunnelse om hvem som bør ha risiko når uhellet skjer.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå