De fire edle sannheter | Oppgave | 5 i karakter

Innholdsfortegnelse
Buddhisme i sammendrag
- RELIGIONSTATISTIKK OG RELIGIONSGEOGRAFI
- RETNINGER
- HELLIGE SKRIFTER
- KULTISKE ELEMENTER
- MATERIELLE OG ESTETISKE UTTRYKK
- VIRKELIGHETSOPPFATNING, MENNESKESYN OG ETIKK

Hva er lidelse?
- Buddha skiller mellom tre ulike nivåer for lidelse:
De fire edle sannheter
- “De fire edle sannheter” er:
1. Sannheten om utilfredsheten
2. Sannheten om utilfredshetens opphav
3. Sannheten om utilfredshetens opphør
4. Sannheten om den åttedelte veien
Disse fire edle sannhetene lærer oss:

Utdrag
De fleste buddhister er bosatt i Asia. I USA er det ca. 1 million buddhister og i Europa ca. 1,5 millioner.

I Norge er det over 25 000 buddhister. De kommer fra Vietnam og Thailand, men det er også en del fra Kina, Japan, Hong Kong og Kambodsja. Omkring 1000 nordmenn har konvertert til buddhismen.

---

Theravada – sørlig buddhisme: Finnes på Sri Lanka og i Burma, Thailand, Laos og Kambodsja. Særtrekk: Arhat som religiøst ideal, munke- og nonnelivet som nødvendig for å oppnå frelse.

Mahayana – østlig buddhisme: Finnes i Kina, Japan, Korea og Vietnam. Særtrekk: Boddhisatvaen som religiøst ideal. Alle kan oppnå frelse. Troen på eksistensen av mange buddhaer – fortidige og framtidige.

Vadsjrayana – nordlig buddhisme: Finnes i Tibet, Mongolia, Nord-Kina, Sibir, Bhutan, Sikkim, Nepal og Ladakh. Særtrekk: Alle kan her og nå oppnå frelse ved bruk av ritualer og meditasjon under ledelse av en guru eller lama. Esoterisk buddhisme.

---

Klosterfellesskapet av munker og nonner, sanghaen, er kjernen i det religiøse livet. Mottar gaver fra lekfolket rundt klosteret.
Ikke fast organisert tilbedelsesfelleskap.

Individuell tilbedelse i tempelet som er tilknyttet klosteret. Noen seremonier blir ledet av munker og lamaer. Noen seremonier blir ledet av munker og lamaer.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå