Innholdsfortegnelse
dagens kriminalitetsbilde
- Oppgave D
- Tabell nr. 1: Antall lovbrudd i Norge per 1000 innbyggere i perioden 2007-2017.
- Ungdomskriminaliteten synker
- Flere eldre begår kriminelle handlinger
- Innvandrere bryter loven oftere enn resten av befolkningen
- Det blir flere og strengere straffer
- Økt hyppighet av nettbasert kriminalitet
- Mange bekker små gjør en stor å
- Kilder

Utdrag
Norge anses for å være et av de tryggeste landene å bo i, og en nylig rapport som ble utført av US News viser at Norge havner på en 20. plass på verdensbasis .

Likevel har jeg fått en klump i halsen hver eneste 17. mai de siste årene.

Denne dagen er i utgangspunktet årets høydepunkt, men synet av bevæpnet politi, tunge blomsterkasser, benker og betongringer med jord og planter i som brukes som veiblokade, er skremmende.

Det er tankevekkende at det foregår en feiring av fred og frihet, parallelt med aktiv beskyttelse av det norske demokratiet.

Terrorsikringen på 17. mai symboliserer en gradvis utvikling av det nasjonale kriminalitetsbildet, men i hvilken retning har egentlig trenden gått de siste tjue årene?

Kriminalitet er alle handlinger som rammes av straffelovgivningen, og hva som har blitt oppfattet som kriminelt har variert opp gjennom historien og på tvers av samfunn.

I 2018 ble det registrert 317 927 lovbrudd til politiet i Norge, noe som tilsvarer 60 anmeldte lovbrudd per 1000 innbyggere .

Vinningslovbrudd utgjorde den største lovbruddskategorien , og omhandler forbrytelser som er knyttet til penger, for eksempel tyveri, utpressing eller underslag.

---

Det er en betydelig nedgang i antall anmeldte lovbrudd knyttet til rusmidler og eiendomstyveri.

En av årsakene til nedgangen i antall anmeldte eiendomstyveri kan være at det har blitt langt vanligere å installere alarmer i hus og biler, og samtidig kjøpe tjenester fra vaktselskaper.

I starten av dette århundret ble det anmeldt totalt 424 918 lovbrudd , og dette indikerer en nedgang på omtrent 25% i løpet av to tiår.

Tilsier nedgangen i antall anmeldte lovbrudd fra 2000-2020 at kriminaliteten i Norge har avtatt? Ikke nødvendigvis.

Flere lovbrudd i Norge blir aldri registrert, og dette antallet kalles ofte for «mørketall».

Samtidig kan en heller aldri kjenne til alle kriminelle handlinger som begås i et samfunn.

Det er flere elementer som spiller inn når det gjelder å anmelde et lovbrudd.

Politiets ressurser, prioriteringer og innbyggernes interesse i å anmelde et lovbrudd har betydning for hva som blir registrert.

Alvorlighetsgraden, omfanget av saken, muligheten for erstatning, forholdet mellom offeret og gjerningspersonen

og selvsagt den fornærmedes tro på at det nytter å anmelde saken videre er essensielt.

Da all kriminalitet ikke blir oppdaget eller anmeldt, gir kriminalstatistikken kun en indikasjon på kriminalitetsutviklingen.

Ungdomskriminaliteten synker
I dag begår færre ungdommer kriminelle handlinger enn tidligere. I 2002 ble 9956 ungdommer under 18 år siktet for lovbrudd5 .

I 2015 ble 5925 ungdommer siktet for lovbrudd6 , ifølge en utregning Forskning.no har gjort med utgangspunkt i SSBs statistikkbank.

Dette tilsvarer en reduksjon på over 40%. Flertallet av de unge som straffes er unge menn.