Innledning
Dei tidligaste folkevandringane viser til då Homo erectus første gong utvandra frå Afrika for rundt 2 millionar år sidan.

Menneske har flytta på seg i svært lang tid, av ulike årsaker.

I denne geografiske analysen skal eg skrive om ein av dei, nemleg ein av dei største årsakene til at menneske flytter på seg, krig.

Eg skal ta føre meg situasjonen i Syria; kvifor folk flyttar, kvar dei flyttar frå og kvar dei flyttar til, med eit kart som illustrerer vandringa i området.

Borgarkrigen i Syria
Flyttemotivet bak migrasjonen som føregår no i Syria er den pågåande borgarkrigen i landet.

Borgarkrigen starta med fredelige demonstrasjonar mot Baath-regimet til Bashar alAssad, i mars 2011, og blir rekna som ein del av den arabiske våren.

Utdrag
Flyttemotivet bak migrasjonen som føregår no i Syria er den pågåande borgarkrigen i landet.

Borgarkrigen starta med fredelige demonstrasjonar mot Baath-regimet til Bashar al-Assad, i mars 2011, og blir rekna som ein del av den arabiske våren .

Mohamed Bouazizi var ein av fleire hundre desperate, undertrykte unge menn i den fattige byen Sidi Bouzid i Tunisia.

Han var ”heldig” i og med at han iallfall hadde ei inntekt frå å selje frukt og grønsaker, og det hadde han gjort i nesten sju år.

Men den 17. desember blei levebrødet hans trua, da ei politidame konfiskerte grønsaksvogna hans og hevda at han mangla salsløyve.

Politikvinna skulle ha slått Bouazizi og spytta han i ansiktet då han prøvde å betale penger til politidama i håp om å få behalde vogna si.

Etter mindre enn ein time helte den unge mannen bensin over seg og sette fyr på seg sjølv i protest mot myndigheitene.

Han blei straks innlagt på sjukehus der han døde den 4. januar.

Opprøret i Tunisia skapte sjokkbølgjer i den arabiske verden, har sin bakgrunn i det Al Jazeera English kallar ”den dødelige kombinasjonen av aukande fattigdom, arbeidsledighet og politisk undertrykking”, dei tre kjenneteikna på dei fleste arabiske samfunn.

Protestrørslene under den arabiske våren forlangte at dei sittande diktatorane i dei ulike landa måtte gå av.

Opprøra inspirerte kvarandre, men utvikla seg forskjellig. Som i Tunisia og Egypt, starta opprøra i Syria med demonstrasjonar, svoltstreikar og andre formar sivil motstand, men sidan har det utviklar seg til kampar mellom regjeringssoldatar og ulike
væpna opprørsgrupper.