Celleåndingen, en del av katabolismen | Biologi oppgave

Utdrag
a) I celleåndingen, en del av katabolismen, brytes mat ned til mindre bestanddeler og det frigjøres energi.

Celleåndingen kan skje både med og uten oksygen: Ved aerob nedbryting er energiutbyttet per glukosemolekyl 32 ATP.

Ved anerob nedbrytning av ett glukosemolekyl er energiutbyttet 2 ATP. Anaerob nedbrytning av glukose gir altså betydelig mindre energibytte.


---

b) Hoppekrepsen vil trenge tilgang på oksygen da den aerobe celleånding har så vesentlig større energiutbytte enn den aerobe.

For å kunne drive katabolismen vil hoppekrepsen ha behov for energi, hovedsakelig i form av makronæringsstoffer. Proteiner vil spaltes til aminosyrer, og videre til pyrodruesyre, ravsyre eller fumarsyre.

Så til slutt i aerob celleånding. Fett i maten brytes ned til glyserol som videre omdannes til pyrodruesyre. Fettsyrene transporteres inn i mitokondriene der de omdannes til en av karbonforbindelsene i Krebssyklusen.

Maten gir oss slik energi ved at de brytes ned i prosessene skissert i oppgave a). (Glykolsen (karbohydrater), Krebs syklusen, oksidativ fosfyerlering).

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå