Brannen på bergtorskvål | 5 i karakter

Innledning
I “Brannen på Bergtorskvål”, et utdrag fra sagaen “Njålssoga”, møter vi Njål, en eldre mann kjent for sitt mot og sin kløkt.

Sagaen sies å være den mest kjente av alle islendingsagaene, og er skrevet rundt år 1280 av en ukjent forfatter.

I denne delen av sagaen møter vi Njål fanget i et brennende hus, og får på en noe kjølig og objektiv måte i ekte “islendingsaga-stil” høre om de siste minuttene av hans liv.

Njålssoga kan definitivt sammenliknes med andre islendingsagaer, men hva forteller den oss egentlig om moraler, livssyn, kjønnsroller og generelt hvordan det var i vikingtiden?

“Brannen på Bergtorskvål” åpner med at vi blir introdusert for Flose og hans menn, som er i ferd med å tenne på gården til Njål.

Plutselig befinner Njål seg i en situasjon han ikke kan komme seg ut av, fanget i sitt eget brennende hus som et offer for blodhevn.

Utdrag
Handlingen utspiller seg på Njåls gård Bergtorskvål hvor han sannsynligvis ikke bare bor sammen med sin kone, men også sin voksne sønn, sitt barnebarn, andre deler av slekten og gårdsgutter.

Det er tydelig lagt vekt på ættesamfunnet, noe som forteller oss at slekten på denne tiden var «viktigere» enn den er i dag, og de kunne gjerne bo hele storfamilien på en og samme gård.

Ellers er det lagt stor vekt på lojalitet, trofasthet og blodhevn i “Brannen på Bergtorskvål”, noe som påvirker miljøet i sagaen samtidig som det forteller oss mye om hvordan miljøet faktisk var på denne tiden.

Personene i sagaen kan ved første øyekast virke som kaldblodige mordere – men dette er kanskje ikke tilfellet. Menneskene på denne tiden vokste opp i et miljø der blodhevn var vanlig

først og fremst grunnet viktigheten av et godt ettermæle og av å ha sin ære i behold. Dette vil naturligvis si at dette var et røffere miljø enn det vi lever i i dag, og menneskene var vant til død og groteske hevnaksjoner.

Ikke å hevne et mord var så skammelig at enhver mann med stort mot ikke vil være villig til å leve med denne skammen.

Sistnevnte finner vi et godt eksempel på i Njålssoga, når Njål blir tilbudt å forlate det brennende huset. “Eg vil ikkje gå ut, for eg er ein gammal mann og lite skikka til å hemna sønene mine, og ikkje vil eg leva med skam” (s. 27)

I likhet med svært mange andre sagaer, er Brannen på Bergtorskvål skrevet i en 3. persons autoral forteller.

Forfatteren velger å la fokuset hoppe fram og tilbake mellom fler forskjellige personer i forskjellige situasjoner og vi får ikke innsyn i tankene og følelsene til personene.

Dette er svært viktig for teksten, da det gjør det tydelig for leseren at sagaen er fortalt av en objektiv forteller som står utenfor situasjonen og kun formidler fakta om en hendelse.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå