Bjørknes & Å gråte gjør ikke en svak | Oppgave

Del A Kortsvarsoppgave

Kilder:

  • Soga om Gisle Sursson, Landslaget for Norskundervisning (LNU) 2003. Oversatt til norsk av Jan Ragnar Hagland. Utdrag, Språklig tilrettelagt
  • – Osland, Erna (2004) «Mikke Mus», Nær nok, Det norske Samlaget

Oppgavebeskrivelse
Oppgave 3
Tolk novella.
Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold. Du skal gjøre greie for virkemidlene og den funksjonen de har, og begrunne dine egne tanker om teksten. Bruk relevant fagspråk.

Innholdsfortegnelse
Del A Kortsvarsoppgave
Del B Langsvarsoppgave
Oppgave 3 - Å gråte gjør ikke en svak

Utdrag
Den norrøne tiden var i stor grad preget av ætt, religion, og ikke minst fortellinger. Fortellingene, som endte opp med å forme litteraturen, inneholdt blant annet sagaer, som dannet seg typiske trekk i forhold til hverandre. Denne teksten skal ta utgangspunkt i sagaen om Gisle Sursson og se på dens sagakjenntegn.

Man kan for det første se på hvordan scenen er skrevet. Sagaer retarderes i scener, og hjelper lytterne eller leserne med å følge ekstra godt med. Øyolv Grå står endelig i kamp mot Gisle Sursson og man ønsker å vite hva som skjer videre, men her velges det at Gisle skal kve et kvad.

Etter kvadet legger i tillegg forfatteren ut om hvordan slektningen til Øyolv blir drept. Dette er essensielt Øyolv mot Gisle, men dette velges å trekke inn.

---

De fleste har vokst opp med en de ser opp til. For mange var det kanskje en fiktiv figur, for andre kanskje eldre søsken. De skaper seg et imaginært bilde av hvordan denne personen er. Kanskje han eller hun er utrolig sterk, eller smart? Men, hva skjer når dette bildet endres.

Man får se personen i en annen situasjon enn vanlig, kanskje hvor han eller hun er såret. Da er det ikke alltid like lett. Novella ”Mikke Mus” ble gitt ut som en del av novellesamlinga Nær nok i 2004 av Erna Osland. Novella tar opp noe av dette, og det skal bli sett nærmere på i denne teksten.

Novellas motiv er Tore som hører noen gråte om natta. Han blir nysgjerrig, og finner etter hvert ut av at det er Tomas, hans storebror, som gråter. Mens Tore prøver å trøste vedkommende viser det seg at dette ikke er så lett i og med at Tomas ikke ønsker å vise til Tore at han er lei seg.

Til slutt får han dette til ved at Tore selv begynner å gråte, og Tomas trøster Tore. Temaet fra dette blir da følelsen av håpløshet.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå