Oppgavebeskrivelse
1) Hva er bærekraftig utvikling og hvilke tre hovedtemaer består bærekraftig utvikling av?

2) Hva er "føre var - prinsippet"? Gi et eksempel på bruk av føre-var-prinsippet i hverdagen.

3) Bruk internett og finn ut: Hva er FN`s bærekraftsmål?

4) Velg to bærekaftsmålene du mener er viktige. Hvilke to har du valgt og hvorfor?

Utdrag
Bærekraftig utvikling er at vi som lever i dag skal leve slik at de kommende generasjonene kan få dekket sine behov også.

Det er tre hovedtemaer man fokuserer mest på: Klima og miljø, økonomi, sosiale forhold.

---

FN’s bærekraftmål er en felles arbeidsplan med mål som er spesielt rettet mot og skal jobbe med å bekjempe fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.