Bærekraftig Utvilking | Samfunnsfag/Naturfag

Oppgavebeskrivelse
1) Hva er bærekraftig utvikling og hvilke tre hovedtemaer består bærekraftig utvikling av?
2) Hva er "føre var - prinsippet"? Gi et eksempel på bruk av føre-var-prinsippet i hverdagen.
3) Bruk internett og finn ut: Hva er FN`s bærekraftsmål?
4) Velg to bærekaftsmålene du mener er viktige. Hvilke to har du valgt og hvorfor?

Utdrag
Bærekraftig utvikling er at vi som lever i dag skal leve slik at de kommende generasjonene kan få dekket sine behov også. Det er tre hovedtemaer man fokuserer mest på: Klima og miljø, økonomi, sosiale forhold.

---

FN’s bærekraftmål er en felles arbeidsplan med mål som er spesielt rettet mot og skal jobbe med å bekjempe fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå