Innledning
I følgande oppgåve skal eg analysere forteljinga om Kristin Lavransdatter. Det er gitt ut en romantrilogi frå åra 1920-1922, og er skriven av Sigrid Undset.

Bøkene tar utgangspunkt i livet til Kristin Lavransdatter som levde ein gong på 1300-tallet.

Den første boka heiter ”kransen”, den andre ”husfruen” og den tredje boka heiter ”korset”.

Utdrag
Miljøskildringane i bøkene tar stor plass. Dei er brede og realistiske, noko som er svært typisk for nyrealismen.

I byrjinga av det første tekstutdraget frå barndommen til Kristin er det ei god miljøskildring.

”Til Hamar kom de en mørk og regnfull kveld, og Kristin satt foran på farens sadel, for hun var så trett at allting svømmet for hennes syn – sjøen som lyste blekt ute til høire, og de mørke trær som dryppet væte over dem, når de red innunder, og de svartlodne husklynger på de farveløse, våte jorder efter veien.

Det som gjer bøkene om Kristin Lavransdatter typisk litteratur frå nyrealismen er problemstillinga og tematikken.

Hovudpersonen, Kristin strider med samtidas tradisjonar og vel å sjå vekk i frå regeletikken.

Forteljingar frå litteratur epoken var også ofte skrevet i fleire bind og skildrar eit menneske si utvikling frå tidleg barndom til død, i dette tilfellet Kristin Lavrandsdatter sitt liv.

Til slutt er brede og realistiske miljøskildringar er viktig kjenneteikn.

Sjølv om ikkje Sigrid Undset visste akkurat korleis samtida var i middelalderen, var ho kjent for å ha stor kunnskap til Norges historie og då ho var spurd i et intervju kor godt ho eigentlig kunne historia, svarte ho at ho hadde levd i Norge i tusen år.