Å rette slakter for smed | Retorisk analyse

Innledning
Den sammensatte teksten som er publisert i Aftenposten den 14. september 2018 er skrevet av Magnus Forsberg. Tekstens hovedtema er at det har skjedd en endring i samfunnet etter etterkrigstiden i forhold til slakting av dyr.

I 1955 lærte man i kokebøkene hvordan man lagde pølser av dyret, men i nåtidens kokebøker lærer man hvordan å kjøpe pølse og så lage en pølsegryte.

Forsberg vil i denne sammensatte teksten overbevise leseren om at oppgaven å slakte har blitt profesjonalisert, og at vi ikke i den grunn har mistet oppfatningen over hvor maten vi spiser kommer fra, bare fordi vi ikke slakter vår egen mat slik vi gjorde for ca. 60 år siden.

Innholdsfortegnelse
Oppgave 2: Å rette slakter for smed

Utdrag
Med den sterke patosapellen møter artikkelen kravet til aptum på en vellykket måte. Vi kan regne med at artikkelen treffer et norsk publikum, for at den er publisert i Aftenposten

som er en norsk avis mange nordmenn leser. Forfatteren treffer også et bredt publikum ved å velge denne plattformen. Forsberg tar utgangspunkt i et program som blir sendt på NRK

som er den norske statskanalen, og dermed er naturligvis målgruppen rettet mot nordmenn. Det er ikke brukt sammenligner mellom Norge og andre land når det kommer til hvordan ulike samfunn tar stilling til «normaliseringen av å se dyreslakting på TV»

noe som igjen viser at publikumet er rettet mot Norge. Målgruppen, nordmenn, blir også truffet ved at Forsberg kommer med eksempler om velstandsøkningen og kvinnefrigjøringen i vårt land, Norge.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå