Vennskap mellom mennesker med ulik bakgrunn | Essay

Innledning
Du kan velge blant alle tekstene i forberedelsedelen. Skrive en tekst der du diskutere hva enkeltmennesker og samfunnet kan gjøre for å legge til rette for toleranse og vennskap mellom mennesker med ulik bakgrunn.

Kommentar: Du skal bruke eksempler fra en eller flere tekster i forberedelsedelen. Du skal vise at du kan se saken fra ulike sider, og du skal begrunne synspunktene dine.

Vennskap betyr at man leve trygt og godt på et mangfold samfunn. Vennskapet er ikke bare mellom en og en, det kan være mellom land, byer eller grupper fra ulike kulturer og bakgrunn.

Utdrag
Vennskap er en edel og verdifull følelse i mennesker liv hvor som helse i jorda, vennskapet mellom både enkeltpersoner og land vil inspirere til fredsinnsats til å begge broer mellom samfunn og det vises i appellform når et rikt land støttet et fattig land eller land under krig økonomisk og logistisk.

Vennskap også ifølge FN. divinasjon bidrar til internasjonale samfunnets innsats for å åpne dialog mellom fremmede for internasjonale forståelsen

et viktig punkt jeg likte selv i FN. sin erklæring om vennskap om å inkludere ungdommer i samfunnsaktiviteter som fremme inkludering og deretter skaper de gode og talenta ledere som kan styre land til en unik framtid.

Vi lever i forskjellige land og samfunn med ulike verdier og synsvinkler om hva er rettferdigheter betyr for et land.

land som styret av rettferdighet gir sin beboerne samme rettigheter og muligheter, folk som oppvekst i disse samfunn respekterer derfor loven og regler.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå