Vann og fettløselige hormoner | Naturfag-stil

Beskrivelse av oppgaver
I denne oppgaven har jeg valgt å drøfte vannløselige og fettløselige hormoner, inkludert frakt og transport av dem, og deres viktighet for oss.

Innhold
Vannløselige og fettløselige hormoner
Transport
Virkemåte

Utdrag
Hormonene fraktes til målcellene via blodet. Målcellene har reseptorer som passer som "hånd i hanske" med det riktige hormonet. Dette gjør at informasjonen i hormonet blir avlevert til riktig adresse.

Fettløselige hormoner diffunderer gjennom cellemembranen og binder seg til reseptorer inne i cellen før de utløser en biologisk respons. Vannløselige hormoner binder seg til reseptorer i cellemembranen og stimulerer til en biologisk respons inne i cellen.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter