Innholdsfortegnelse
Hensikt
Utstyr
Sikkerhet
Fremgangsmåte
Observasjon
Forklaring
Konklusjon
Feilkilder

Utdrag
Hensikt:
Hva skjer når vi varmer opp vann til kokepunktet?

Utstyr:
Erlenmeyerkolbe
Briller
Glassrør
Gummislange
Gassbrenner
Stativ – tre fot
Kork
Fyrstikker
Glasskar

Sikkerhet:
Vi bør være nøye med å beskytte øynene våre ved å ha på oss briller når vi håndterer varmt vann.

Det er også viktig å være forsiktig når vi monterer glass og gummikomponenter, og unngå å påføre for mye trykk for å unngå sprekkdannelser eller brudd.

Videre bør vi alltid tenne fyrstikkene før vi skrur på brenneren, da dette vil forhindre gassutslipp i rommet som kan spre seg raskt og potensielt utgjøre en fare.

Fremgangsmåte:
Vi starter med å helle vann i erlenmeyerkolben.

Deretter plasserer vi den på tresokkelen og stikker glassrørets tut gjennom gummikorken som er festet på kolben. Deretter fukter vi gummislange med litt vann og forsiktig trer den på glassrøret.

Vi fyller glassbeholderen med vann og plasserer gummislangen under overflaten, sørger for at den ikke flyter på toppen av vannet.

Når alt dette er på plass, tenner vi fyrstikken, skrur på gassbrenneren og plasserer den under tresokkelen.