Rent vann redder liv & Etnolekt eller dialekt? | Norsk

Innholdsfortegnelse
Del A Kortsvarsoppgave
Rent vann redder liv
Del B Langsvarsoppgave, oppgave 1
Etnolekt eller dialekt?

Utdrag
Vi nordmenn elsker dialekter. Uansett hvilken situasjon vi er i så velger vi å bruke dialekten vår. Å legge om på dialekten sin om man flytter eller bytte dialekt helt blir ikke sett på som akseptabelt. Om man allikevel gjør det får man høre det når man kommer tilbake til hjembygda si.

En av grunnene til at vi i Norge har tatt så godt vare på dialektene våre er at Stortinget i 1878 vedtok at elevenes talemål skulle være i sentrum i den muntlige undervisningen i grunnskolen. I dagens Norge påvirkes språket vårt mer og mer utenifra.

Folk som flytter inn i landet vårt med et annet morsmål enn norsk drar med seg ord, uttrykk og former fra sitt språk inn i det norske. Dette har gjort at det i Norge har blitt skapt mange etnolekter de siste tiårene. Men, bør etnolektene bli aksepterte som en del av det norske språk?

Martin Skjekkeland skrev 16. april 2016 en artikkel for Dagbladet der han debatterer kring om etnolektene kommer til å bli aksepterte som norske dialekter. ”Ein etnolekt kan defineras som ein norsk talespråksvariant som er karakteristisk for språkbrukarar frå ei bestemt etnisk gruppe”.

Skjekkeland mener selv at med den toleransen vi har her i Norge for dialekter og språklige ulikheter bør også etnolektene aksepteres. Han sier mulitetnisk norsk ”er ein norsk språkvariant som har sine spesielle særtrekk på linje med andre særtrekk me finn i det norske dialektlandskapet”.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå