Utholdenhet i fotball | Halvdag Prøve

Oppgavebeskrivelse
I denne oppgaven skal jeg snakke om hvorfor utholdenhet er viktig i fotball, og om noen faktorer som har betydning for utholdenhet.

Jeg spiller fotball, og skal derfor planlegge et år med trening av utholdenhet som fotballspiller.

Her skal jeg vise hvordan du bør variere treningsmengde og treningsinnhold for å oppnå best mulig prestasjonsutvikling.

Videre skal jeg fortelle om periodisering, og forklare hvorfor det er viktig å trene forskjellig i de ulike periodene.

Innledning
Som fotballspiller varierer det fra de ulike posisjonene hvorvidt det er viktig med god utholdenhet. Utholdenhet defineres som organismens evne til å arbeide med relativ høy intensitet over lengre tid. En midtbanespiller har bedre nytte av en god aerob utholdenhet, enn hva en midtstopper har.

Aerob utholdenhet er særlig viktig når man skal jobbe med høy intensitet over lengre tid, slik som en midtbanespiller gjør. Aerob utholdenhet defineres som organismens evne til å arbeide ved hjelp av aerobe energiprosesser i musklene.

Intensiteten her kan variere fra rolig, men også opp mot det maksimale. Når du skal jobbe opp mot det maksimale, kan det være lurt å ha trent opp den anaerobe utholdenheten også. Anaerob utholdenhet defineres som organismens evne til å arbeide ved hjelp av energiprosesser i musklene.

På høyere nivåer stilles det krav til hvor god utholdenhet du har, da blir det gjort tester for å teste hvor du ligger. Tester som ofte blir brukt er bip- og jojotest.

Utdrag
Arbeidsøkonomi er et mål på hvor mye energi en utøver bruker ved en bestemt fart eller en bestemt distanse. Å bruke relativt lite energi på en gitt hastighet eller distanse er viktig for utholdenheten til en utøver.

For hver enkelt utøver er det om å gjøre å finne frem til den mest økonomiske arbeidsmåten. Det handler blant annet om hvordan en enkelt teknikk utføres, som en overstegsfinte i fotball. Utøverens teknikk, ytre forhold (snøforhold, vind, temperatur) og utstyr (sko, ball osv.) vil ha stor innvirkning på utøverens arbeidsøkonomi og dermed prestasjonen.

Om en fotballspiller har gode tekniske ferdigheter, vil han bruke mindre krefter på å gjennomføre en kamp enn en med dårlige ferdigheter. Gode tekniske ferdigheter legger til rette for at utøveren” sparer” energi der det er mulig slik at han/hun kan holde maskineriet gående lenger. Altså med god arbeidsøkonomi sparer du krefter og oppnår et bedre resultat.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå