Innledning
Menneskekroppen består av 11 forskjellige organsystemer, som arbeider sammen som en enhet for å ivareta de vitale kroppsfunksjonene våre.

I denne oppgaven skal vi se nærmere på urinsystemet, hvilke oppgaver det har, oppbyggingen, og sykdommer som kan oppstå her.

Innholdsfortegnelse
Oppbyggingen av urinsystemet
- Urinveiene
- Nyrene

Sykdommer

Utdrag
Urinveiene har i oppgave å lede urinen fra nyrene og ut i kroppen. Urinveiene er bygget opp av to nyrebekken, to urinledere, urinblæra og urinrøret. Urinen vil først samles opp i nyrebekkenet, og ledes til de to urinlederne.

Urinlederne er 27cm lange rør som ved hjelp av muskelsammentrekninger sender urinen til urinblæra, i små porsjoner. Inne i urinblæra er det svært glatt muskulatur, som er veldig tøyelig.

Urinblæra rommer omtrent 0,5liter, og samler opp all urinen før den forlater kroppen gjennom urinrøret. Urinrøret er ulik lengde hos kvinner og menn.

Hos kvinner er urinrøret betraktelig kortere, på rundt 3-4cm, mens hos menn er urinrøret omtrent 18-20cm.

Når blære begynner å fylles opp, vil det trigge en refleks som gjør at blæreveggen trekkes sammen – da vil vi kjenne at vi må tisse.

Nyrene
Vi har to nyrer i kroppen vår, som er plassert like høyt oppe som de nederste ribbeina våre.

Nyrene er pakket inn i fett som beskytter dem, i tillegg til at de ligger bakom bukhinna.

Nyrene er 11-12cm lange, og har lik form som en bønne. Nyrene har en ytre del, som kalles for nyrebarken, og en indre del som kalles for nyremargen.

Inni hver nyre er det rundt en million nefroner. Nefronene består av et kapillærnøste (glomerulus), og et rørsystem (tubulus). Det er nefronene som produserer urinen.

Produksjonen av ruin, skjer som sagt i nefronene i nyrene. Dette skjer i tre prosesser som vi skal se litt nærmere på; filtrasjon, reabsorpsjon, og sekresjon.