Tvillinger | Oppgave | 5 i karakter

Innledning
Tvillinger er to individer som har utviklet seg i et likt svangerskap. De blir ofte født i samme tidsrom men med et par minutter/ timer. I dag finnes det to typer tvillinger. Vi skiller de to typene gjennom eneggede og toeggede.

Ifølge legeforeningen så ble det født 15,1 tvillinger blant 1000 spedbarns fødsler. 70 % av disse fødslene var toeggede tvillinger mens ca. 30 % var eneggede.

Utdrag
Eneggede tvillingpar som også blir kalt monozygote/identiske tvillinger oppstår når et befruktet egg deler seg og blir to fosteranlegg som fester seg i livmoren. Det skjer etter inntil 2 uker svangerskap men det vanligste er mellom fire og åtte dager.

Pågrunn av denne befruktningen i eggcellen så vil eneggede tvillinger ha et helt likt arvestoff og dermed vil eneggete tvillinger se veldig like ut og i tillegg til dette vil de alltid ha det samme skjønnet. Likevel kan de være forskjellige på mange andre måter.

Hvorvidt tvillingene deler morkake og ytre og indre fosterhinne, avhenger av tidspunktet for delingen av zygoten, og dette vil derfor ha en betydning for den videre utviklingen.

Den vil dele dette om delingen finner sted mellom én og tre dager men ikke hvis det skjer mellom fire og åtte for da vil tvillingene som regel ha hver sin indre fosterhinne.

Sist men ikke minst så vil tvillingene dele morkake og begge fosterhinnene om delingen finner sted mellom åtte og 14 dager etter unnfangelsen.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå