Tsjernobyl ulykken | Oppgave | 5 i karakter

Innledning
Natt til 26. april 1986 skjer det en ulykke, som senere skal vise seg å være den mest alvorlige atomkraftulykken i verdenshistorien.

En av de fire reaktorene ved atomkraftverket i Tsjernobyl nord i Ukraina, i det som var Sovjetunionen, eksploderte.

Taket på reaktoren ble blåst av, og store mengder radioaktive partikler slapp ut i omgivelsene og spredte seg over hele den nordlige halvkule.

Innholdsfortegnelse
Ulykken
Umiddelbare konsekvenser
Langsiktige konsekvenser
Konsekvensene i Norge
Litteraturliste

Utdrag
Økning av kreft var det man fryktet mest som følge av ulykken. En studie fra år 2000 kom fram til en absolutt risiko for skjoldkjertelkreft i Hviterussland til 15 000 fra 1997 til 2047.

I tillegg ble det påvist en rekke angst, depresjon og fysiske symptomer hos risikobefolkningen.. I flere undersøkelser har man også sett økt forekomst av hjerneskader hos barn født rett før eller etter ulykken.

Det er ikke funnet helt sikre tegn, men 31% av mødrene mente at deres barn hadde en eller annen form for hukommelsessvikt. (Lund mfl., 2007)

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå