Innledning
Jeg har valgt å utforske relasjonen mellom hovedpersonen og forfatteren i tre ulike krimromaner skrevet av forskjellige forfattere.

Mitt mål er å analysere hvordan denne relasjonen blir fremstilt i bøkene, samt sammenligne hovedpersonene og forfatterforholdet på tvers av verkene.

Bøkene jeg har valgt å ta for meg er Anne Holts "Blind gudinne", Jo Nesbøs "Flaggermusmannen" og Henning Mankells "Morder uten ansikt".

Jeg valgte denne oppgaven for å bli bedre kjent med disse tre anerkjente krimforfatterne og deres unike skrivestil, samt for å utforske sjangeren kriminallitteratur nærmere.

Innholdsfortegnelse
Innledning
Kriminallitteraturen
Politiromanen
Biografier
Biografi om Anne Holt
Biografi om Jo Nesbø
Biografi om Henning Mankell
Analyser
Analyse av ”Blind Gudinne”
Analyse av ”Flaggermusmannen”
Analyse av ”Morder uten ansikt”
Forholdet mellom hovedpersonene og forfatterne
Sammenligning av hovedpersonene, og likheter i måten forfatterne bruker dem til å fremme egne synspunkter
Konklusjon
Kildehenvisning

Utdrag
Hanne Wilhelmsen og Håkon Sand er de to hovedpersonene i boken, men Wilhelmsen får mest oppmerksomhet da hun leder etterforskningen mens Sand bare blir betraktet som hennes assistent og kollega.

Wilhelmsen er en dyktig, intelligent og engasjert etterforsker i begynnelsen av trettiårene.

Hun ble rangert som den beste i sitt kull på politiskolen og er anerkjent for sin skjønnhet med svart, krøllete hår.

Hun er også lesbisk og har vært sammen med sin partner Cecilie Vibe siden de var nitten år gamle.

Wilhelmsen skiller tydelig mellom jobb og privatliv og viser lite interesse for å snakke om sitt personlige liv på jobb.

Hun har ingen venner blant kollegene, men er alltid profesjonell og respektert.

Wilhelmsen har en evne til å balansere mellom å tilpasse seg overordnede og samtidig uttrykke sine egne meninger.

Hennes evne til å skille mellom jobb og privatliv kan være en av årsakene til hennes perfeksjonisme.

Selv om forholdet mellom Vibe og Wilhelmsen virker bra, er det noen små konflikter.

Vibe klager ofte på Wilhelmsens uregelmessige arbeidstider, som kan føre til stress.

For å slappe av, liker Wilhelmsen å mekke på Harleyen eller ta en tur med Vibe.

Hun har tidligere hatt en konflikt med sin akademisk rettede familie på grunn av valget om å bli politibetjent, men hun har klart å bli respektert av dem.

Til tross for at det er nevnt at Wilhelmsen nyter alkohol til tider, kan hun ikke betraktes som en alkoholisert politietterforsker.

Det kan virke som om Wilhelmsen har vanskeligheter med å akseptere sin legning fullt ut og at dette kan skape noen indre konflikter for henne.

Selv om hun har et nært forhold til sin kjæreste, har hun ikke registrert noen personlige forhold til familiemedlemmer.