Synnøve Solbakk | Analyse | Bjørnstjerne Bjørnson

På hvilken måte kan Synnøve Solbakk av Bjørnson fremstå som både nasjonalromantisk og realistisk?

Bjørnstjerne Bjørnson

Navn: Bjørnstjerne Martinius Bjørnson.
Født: 08/12-1832, Norge
Død: 26/04-1910
Status: Kjent forfatter og menneskerettighetsforkjemper.
Kjente verk:
– “Ja, vi elsker”
– “Synnøve Solbakk”
Sivilstatus:
– Gift med Karoline, fire barn.

Innhold
Bjørnstjerne Bjørnson:
Synnøve Solbakk:
Nasjonalromantikk:
Særnorske trekk som kan kobles til nasjonalromantikken:
Realistiske trekk:
Bibliografi:

Utdrag
Synnøve Solbakk:

En bondefortelling skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson, utgitt 1857 og var den første teksten Bjørnson fikk trykket som bok.

Verket fikk raskt lesere og er det verket som er mest populært av Bjørnson, etter “ja, vi elsker”, den dag i dag. (Undheim, 2019)

---


Nasjonalromantikk:

Boken Synnøve Solbakken kan regnes som nasjonalromantisk etter hvordan det norske bondesamfunnet ble uttrykt på.

Hensynet blir tatt til den unge, norske bonden som står i sentrum, og kan oppfattes med et romantisk preg tilknyttet den norske

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter