Innledning
Sverigedemokraterna anser seg å være et sosialkonservativt og nasjonalistisk politisk parti, og ble dannet i 1988.

Partiet er kjent for å ha en skarp kritikk av svensk innvandringspolitikk, og blir anklaget for å spre et rasistisk og fremmedfiendtlig budskap.

De mener blant annet innvandring truer svensk identitet, sikkerhet og kulturarv.

De viktigste sakene for partiet er eldreomsorg, bedre kriminalbekjempelse og så klart en kraftig begrensning av innvandringen.

Partiet er også kritiske mot utviklingen av EU. Siden 2005 har Sverigedemokratene vært ledet av Jimmie Åkesson.

Ved riksvalget september 2014 ble partiet det tredje største i Sverige og fikk 12,9% oppslutning.

De er også det eneste partiet i Riksdagen som foreløpig ikke har et formelt samarbeid med andre partier.

Dette har ført til kaos, men det er først nå man har klart å få stabil regjerning. Det er ingen partier som ville samarbeide med Sverigedemokraterna.

Innholdsfortegnelse
Parti – Sverigedemokraterna
Sammenheng med mellomkrigstiden:

Utdrag
Hitler ble medlem i det nasjonale sosialistiske tyske arbeiderpartiet i 1919. Partiet var ikke stort, og Hitler ble raskt valgt til leder.

Partiet bygde på tanker fra nazismen, og han forsøkte å ta over makten i 1923.

Hitler prøvde å gjennomføre et kupp, men mislyktes. Etter dette ble han fengslet, der han skrev boken ”Mein Kampf”.

I boken skrev han om hvordan Tysklands framtid skulle være. Nazistene skilte mellom ”overmennesker” og ”undermennesker” og mente at andre folkegrupper var mindre verd enn dem selv.

De mente for eksempel at ”den ariske rase” som bestod av blonde nordiske mennesker, var bedre enn andre raser - de var ”overmennesker”.

Hatet deres gikk mest ut over jødene som ble beskyldt for å ville ta makta over hele verden. Jødehatet er en av tingen an snakket mye om i talene sine.

Hitler brukte en forstørrende talemåte, altså at han prøver å vekke sterke følelser hos folket.

Talene til Hitler begynte ofte i en alvorlig talemåte. Deretter bygde han seg gradvis opp til det man kan klassifisere som lidenskapelig eller oppildne tale.

Han hadde kraftige utrop, mange lange pauser og et gjennomtrengelig blikk med raske håndbevegelser.

Han ”fanget ” folket i talen sin, og fikk derfor en større oppslutning.

Han viser også at han har en nær tilknytning til kristendommen. Man måtte lese gjennom linjene i talene hans.