Innledning
Spenst defineres som kroppens evne til å hoppe høyt eller langt. Muskelen arbeider Plyometrisk.

det vil si at den først er en bremsefase, en dynamisk- eksentrisk fase, før en så går rett over i en dynamisk- konsentrisk fase, der muskelen fungerer som motor igjen.

Dette er muskelarbeid som spenst. Den dynamisk- eksentriske fasen der muskelen vert strekt ut gjør at muskelen har mulighet til å utvikle større kraft når den rett etter på forkorter seg.

Innenfor spenst finner vi 2 undergrupper. Vertikal og horisontal spenst. Vertikal er kroppens evne til å hoppe høyt.

Dette trengs når en volleyball spiller skal for eksempel smashe eller blokke eller hvis man skal hoppe høyde.

Horisontal spenst er kroppens evne til å hoppe langt. Eksempel på dette er lengdehopp.

Utdrag
I dagliglivet forbinder vi ofte spenst med å ha en lett gange.

Det er fint å kunne hoppe lett uten å kjenne noe mye utfordringer, kjenne at man mestrer å hoppe fra båten til brygga eller hoppe opp gjennom trappetrinnene.

Man tenker vanligvis ikke over hvordan man hopper og løper, men derfor er det viktig å starte med spensttrening fra man er ung.

Dette trenger ikke å være i et treningsrom, men et eksempel er å hoppe tau. Når barn leker, kan man lett se gleden i ansiktene deres når de mestrer slike utfordringer.

Jeg har valgt å utdype meg i formen vertikal spenst. Som sagt så vil det si det evnen til å hoppe høyt.

Spenst må til i fotball, for å klare å heade en ball eller liknende.

Spenst blir ofte sett som et av de minst viktigste kravene i fotball, men likevel vil jeg påstå at den er svært viktig.

I fotball er den horisontale formen viktigst, da det kan ha betydelige fordeler å klare å vinne i en hodeduell foran mål, både offensivt og defensivt.

Det finnes en rekke med Effekter av å trene denne formen. Både viljen og motivasjonstyrken forbedres, dette er på grunn av mer mestringsfølelse på banen.

Du konsentrerer deg bedre. eksplosiv styrke og sener i bena forbedres også. Til slutt blir nevromuskulære forhold bedre.

Dette vil si at teknikken, styring av bevegelse og aktivering av muskler blir bedre ((Treningslæreboken, Gjerset, Holmstad, Raastad, Haugen og Giske, s 170-178)