Situasjons -og konkurrentanalyse | 5 i karakter

Bohus

I denne oppgaven skal vi gjennomføre en grundig konkurrentanalyse og en utvidet situasjonsanalyse for Bohus.

Etter å ha gjennomført situasjon -og konkurrentanalysene vil vi vurdere bedriftens videre fremdrift. Bohus er en Norsk møbelkjede som i dag har over 60 varehus rundt i landet. Bohus AS´ kjedekontor er lokalisert i Oslo.

Kjeden ble etablert i 1976 under navnet “Samarbeidene møbelhandlere”. Den gangen var hovedområdene sortiment utvelgelse og sentral markedsføring.

I 1989 endret de konseptet og byttet navn og logo til slik vi kjenner Bohus i dag. I 1999 var Bohus Norges største møbelkjede og hadde en omsetning på over 2 milliarder kroner.

De hadde på den tiden en markedsandel på ca. 20%. To år senere i 2002 har de landsdekkende 61 varehus og en økt omsetning, nå på 2,2 milliarder kroner. Markedsandelen var nå på 21%.

Innholdsfortegnelse
Bohus 3
Sammendrag 3
Konkurransen i bransjen 5
- Har bedriften mange konkurrenter, og hvordan er forholdet mellom dem? 5
- Hva er trenden i bransjen? 5
- Hvordan er produktene som selges differensiert hos leverandørene? Er alt likt eller er det forskjeller her? 6
- Hvor stor er de faste kostnadene i bransjen? 7
- Er det vanskelig å avvikle driften? 7
Press fra substitutter 8
- Hva er et substitutt? 8
- Hvilke substitutter finnes det for Bohus? 8
- I hvor stor grad påvirker substitutter salget hos Bohus? 8
Trusler fra nyetableringer 9
Makt hos kundene 10
Makt hos leverandører 11
Konkurrentanalyse 12
- Analyse av konkurrentens nåværende strategi 12
- Analyse av konkurrentens antakelser om bransjen og seg selv 13
- Hvilken oppfatning har konkurrenten av sin egen posisjon i markedet? 13
- Kan det være forskjellige grunner til at konkurrenten har andre oppfatninger enn oss? Overvurderer eller undervurderer konkurrenten de andre bedriftene i bransjen? 13
- Følger konkurrenten bestemte prinsipper eller tradisjoner? 14
- Analyse av konkurrentens atferd, kompetanse og ressurser 14
- Hva slags bruk av virkemidlene vil føre til den sterkeste reaksjon fra vår konkurrent? 14
- Analyse av konkurrentens mål for fremtiden 15
Situasjonsanalyse 15
- SWOT - analyse 15
- Feilkilder 16
Utvidet situasjonsanalyse 17
- Egenskaper ved vår bedrift 17
- Mulige hendelser som kan inntreffe 18
- Mulige trusler 20
Konklusjon 22
Kilder 22

Utdrag
Disse aktørene kan komme og gå basert på hvilke krav de utfyller, og hva tiden sier. Et eksempel kan være samfunnsproblemer bedriften støtter og om det er viktig for dagens samfunn.

Bohus er godt opptatt av miljø, noe man ser på som mye viktigere nå enn det var før. De kan for eksempel hatt en leverandør uten mye tanke om miljø, før det nå ble viktig for Bohus.

Det viser altså at det kan være enkelt å bytte på sine leverandører. Som nevnt før har Bohus krav til disse aktørene, som fører til færre valg.

Den de har valgt nå vil være der en stund fordi den oppfyller alle krav. Denne leverandøren kan også være gunstig for andre bedrifter om Bohus slipper taket.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå