Saltvann veier mer enn ferskvann | Lab oppgave

Innholdsfortegnelse
LAB DAG 1
ØVELSE 1: VEIE VANN HENSIKT
- TEORI
- HYPOTESE
- UTSTYR
- METODE
- RESULTATER OG OBSERVASJONER
- DRØFTING OG FEILKILDER
- KONKLUSJON
ØVELSE 2: PIPETTERINGSØVELSE HENSIKT
- TEORI
- UTSTYR
- METODE
- RESULTATER OG OBSERVASJONER
- DRØFTING OG FEILKILDER
- KONKLUSJON
ØVELSE 3: ISOLERING AV EGET DNA HENSIKT
- TEORI
- HYPOTESE
- UTSTYR
- METODE
- RESULTATER OG OBSERVASJONER
- DRØFTING OG FEILKILDER
- KONKLUSJON
ØVELSE 4: PREPPING TIL LABDAG TO
- Risikovurdering
- Flowskjema til labdag 2
KILDER

Utdrag
Hensikten med dette forsøket er å teste ut om saltvann faktisk veier mer enn ferskvann. I tillegg skal vi øve oss på å bruke vekten, slik at vi unngår at dette blir en potensiell feilkilde i senere forsøk.

---

Hensikten med denne øvelsen var å bli kjent med pipetteringsteknikken og se med egne øyne hvor nøyaktig eller unøyaktig dette er. Ved bruk av pipette har vi først sugd opp 20, 50 og 100 ul.

Deretter gjentok vi øvelsen 3 ganger slik at vi får det nøyaktige tall som oppgaven krevde (60,150,300).

---

Hver celle i kroppen har det samme DNAet i cellekjernen. Hvis man strekker dette ut, blir det 2 meter langt og 2 nanometer bredt. Det er mulig å se DNAet med det blotte øyet ved å isolere det.

For å se DNAet må man lysere cellen - frigi DNAet fra cellen. Det må klumpe seg sammen og felle ut. DNA har netto negativ ladning og forblir løst i vann fordi det dannes hydrogenbindinger mellom vann og DNA.

Når DNA frigjøres i en saltløsning vil natriumioner erstatte vannmolekyler og DNA klumper seg sammen. Epitelceller løsner når man skyller munnen kraftig med en løsning. Det er epitelceller fra munnhulen vi skal se på i dette forsøket.

---

2. De nye endene er “sticky ends”. Dette etterlater DNA-tråder med nukleotider som ikke har komplementære baser.

Her har restriksjonsenzymet kuttet på enden av av DNA-sekvensen mellom to baser på samme tråd også kutter på motsatt ende av den andre tråden, mellom de samme basene. Snittet er forskjøvet og har uparede baser - overheng.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå