Innledning
Romerriket var et rike som eksisterte i antikken. Det ble grunnlagt i år 753 f.Kr. og ble oppløst år 476 e.Kr.

Romerriket er et av de aller mektigste imperiene gjennom historien.

Det var en italiensk sivilisasjon som startet fra Roma, og som eksisterte i tolv århundrer.

Dette imperiet endret den romerske sivilisasjonen fra å være et monarki til å bli et keiserrike.

Romerriket eksisterte i nesten 1000 år, og når det var på sitt aller største strakk det seg fra Nord-Afrika til England.

I denne oppgaven skal jeg drøfte hva som var hemmeligheten bak denne store suksessen og hvordan Romerriket klarte å holde på alle sine erobringer.

Utdrag
En av de andre grunnene til Romerrikets suksess, er bygging. Romerne var veldig gode på å bygge.

De bygget stabile broer over elver, blant annet en kjent bro i Frankrike som heter Pont du Gard. Pont du Gard betyr «Broen over Gard».

Gard var elven broen gikk over, nå i dag heter denne elven Gardon. Pont du Gard ble bygget og ferdigstilt i 18 f.Kr.

Romerne bygget også stabile, gode bygninger og mange av disse bygningene står fremdeles den dag i dag. Colosseum og Pantheon som begge ligger i Roma.

Colosseum var antikkens største amfiteater for gladiatorkamper, og det regnes som en av verdens mest kjente byggverker. Det ble begynt arbeid på Colosseum i år 72 e.Kr.