Repetisjonsoppgaver om vg2 stoff for 3IDA | Norsk aflevering

Utdrag
1. Kontekst er sammenhengen i teksten. Tekst kan være mye forskjellig: fortelling, novelle. Alle disse har til felles at de bygges opp av ord som igjen blir til setninger

2. Etos: troverdig
Logos: logikk
Patos: følelser
I en tale: følelser
I et leserbrev: logikk
I en reklamefilm: troverdig

3. God argumentasjon er relevant. Godt grunnlag for det man sier, en grunn for at du mener det

4. Troverdig, sammenheng, gjerne litt bilder, interessant og korrekte kilder

5. Norrønt er et språk som ble snakket på 750-1500.

6. De nordiske språkene er veldig like. Vi kan forstå hva svensker og dansker sier uten å kunne språket, men det kan vi normalt sett ikke med andre språk. Mens islandsk og finsk er veldig ulik i forhold.

7. Norge fikk grunnlov i 1814. Dette resulterte i at norskspråket ble mer utviklet.

8. Ivar Aasen oppfant nynorsk. Knud Knudsen er bokmålets far. Han er kjent som arkitekten bak fornorskningen av det danske skriftspråket som nå heter bokmål og riksmål.

9. Hovedgrunnen er at folk har lært forskjellig og folk snakker forskjellig. Før var det mest nynorsk også har folket funnet en «enklere» måte, som er bokmål.

10. En av de største forskjellene er endinger på nynorsk, de er ikke likt bokmål.

11. Begrepene episk, lyrisk og dramatisk sier noe om hvordan tekstene opprinnelig ble framført. Til den episke diktingen regnver vi alle typer fortellinger. Den lyriske diktingen omfatter dikt av alle slag, både med og uten musikk. Dramatisk dikting er all dikting som blir spilt på en scene slik at tilskuerne kan få oppleve handlingen «på direkten».

12. Kulturen i Norge handlet mye om kirken og kristendom.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå