Innholdsfortegnelse
Korrelasjon Mellom Skader På Hjernen Og Psykotisk Adferd
Dopaminrus Styrer Psykopatene

Utdrag
Bak en fasade av overfladisk sjarm og imøtekommende oppførsel ligger psykopater som streber etter å tilfredsstille sine egne behov uten å bry seg om konsekvensene eller de mest grunnleggende sosiale normer.

Omtrent én prosent av befolkningen lider av en så alvorlig mangel på empati at de kan klassifiseres som psykopater.

Selv etter å ha begått de mest hensynsløse og grufulle handlingene, vil en psykopat ikke føle skyld, men heller gi offeret skylden.

Til tross for at psykopater tilsynelatende mangler all form for empati, betyr ikke dette at de ikke forstår konsekvensene av handlingene sine eller det faktum at offeret lider, på et intellektuelt nivå.

Det antydes at psykopater er flinke til å skille mellom rett og galt, men de bruker denne kunnskapen utelukkende på et intellektuelt nivå.

I en undersøkelse utført i 2010 av Maaike Cima ved Maastricht University i Nederland ble det konkludert med at psykopater er i stand til å skille mellom rett og galt, men likegyldige til konsekvensene.

Forskeren delte tre grupper av testpersoner og presenterte dem med en rekke moralske dilemmaer av både følelsesmessig og materiell karakter.

To av gruppene bestod av innsatte drapsmenn, voldsmenn og andre kriminelle, hvor kun den ene gruppen hadde blitt diagnostisert som psykopater.

Den tredje gruppen bestod av friske menn uten kriminell bakgrunn. Resultatene viste at det var minimal forskjell i hvordan de forskjellige gruppene forstod moral.

Psykopatene i gruppen tok avstand fra å for eksempel nekte å kjøre en hardt skadet mann til sykehuset fordi blodet ville skitne til bilen.

Det er klart at psykopater er fullt klar over at de bryter med alle sosiale normer og utfører handlinger som er moralsk forkastelige, men dette påvirker dem ikke på samme måte som det gjør med andre mennesker, og de føler ikke dårlig samvittighet.

Slike konklusjoner har ført til videre forskning blant forskere om hva som foregår i hjernen til psykopater og hvorfor de reagerer så forskjellig fra vanlige mennesker.

I 2010 publiserte Carla Harenski fra Mind Research Network i USA en studie hvor både psykopatiske og ikke-psykopatiske personer ble skannet i hjernen mens de så på bilder med forskjellig grad av moralsk innhold.