«Mormor» er skrevet av Odd Børretzen og Lars Martin Myhre

Innledning
I denne teksten skal jeg ta for meg og analysere visen «mormor» skrevet at Odd Børretzen og Lars Martin Myhre.

Jeg skal se på virkemidlene som de to forfatterne har brukt i teksten og hvordan de har greid å fremme sitt budskap ved hjelp av dette.

Visen «mormor» ble utgitt i albumet «Vintersang» i 1997 sammen med 11 andre viser. Visen handler om «mormor». Hun er en liten kvinne som bor i Øvre- Sirdal i Vest Agder, i en bygd.

Hun både rasist, sta, men også «meget hyggelig». Hun er oppvokst på en tid med mange tanker om verden.

F.eks. det at «jorden var flat som en kake og stor». Hun har også selv, mange fordommer når det kommer til ulike folkegrupper.

Som sagt er hun en rasist som er redd for svensker, katolikker og kinesere. Men hun er på den andre siden meget snill mot barnebarna sine, og derfor er jeg-personen fortsatt veldig glad i henne.

Utdrag
Jeg tror også at grunnen til at forfatterne gjør dette, er for å få oss til å knytte dette til vårt eget samfunn.

I teksten virker mormor som en veldig hyggelig og oppegående kvinne til tross for sine negative holdninger.

Forfatterne bagatelliserer de negative holdningene til «mormor» ved å sette normale handlinger inn i setningene som egentlig har ganske alvorlig innhold.

Et eksempel på dette er at setningen som sier at mormor er rasist og setningen som beskriver hun som steke rislapper, ligger side om side.

Med dette viser forfatterne at det finnes negative holdninger i personer som virker helt alminnelige og nok så rimelige.

«Mormor» sitt grunnlag for sine negative holdninger var mangel på kunnskap, men hva er da våres unnskyldning til våre fordommer?

Jeg tror forfatterne prøver å dyrke dette spørsmålet i leseren/lytteren gjennom teksten. I teksten får vi et ganske klart svar på dette spørsmålet.

Svaret er «frykt» eller «fremmedfrykt». Dette tror jeg er også er «temaet» i novellen.

I visen tar forfatterne opp deler av verdenshistorien vår. De forklarer at gjennom hele verdenshistorien hatt vi mennesker hatt forvrengte ideer om virkeligheten, at vi har hatet folkegrupper og religioner, og vi har forskjellsbehandlet og drept.

Alt på grunn av en ting: frykt. Frykten for hekser, frykten for jøder, frykten for det ukjente. Og det er denne frykten jeg tror har grunnlag i alle våre dårlige handlinger.