Innledning
Diktet Gutta er skrevet av forfatteren Lars Saabye Christiansen. Han skrev diktet i 1991 og det er fra Hvor har det blitt av alle gutta.

Teksten er vanskelig, og litt komplisert. I størst grad handler om en gutt som savner sommeren og vennene sine.

Diktet består av fem strofer. Hver av strofene har ulikt antall verselinjer. Alt fra to til 18. Diktet er ikke det lengste, men det har en lang historie. Setningene er korte.

Det er tatt i bruk gjentagelser i diktet. For eksempel ender det med ”Hvor er det blitt av alle gutta” i de fire første strofene. Gjentagelsene gjør at man blir mer oppmerksom på verselinjene en leser.