Partene i denne avtalekonflikten er fullmaktsgiver Line Olsen og tredjeperson Akvariespesialisten ved ekspeditøren.

Fullmektig er Emilie Larsen.

Fullmektig Emilie Larsen skulle kjøpe et akvarium på vegne av fullmaktsgiver Line Olsen. Emilie kjøpte et fullt utstyrt akvarium, samt 4 fisker. Prisen er 6600 kr for alt selv om budsjettet var på 4000 kr. Når Line mottar varen reagerer hun på prisen og vil ha avtalen opphevet.

  • Line ringer butikksjefen og påstår at hun ikke er bundet av kjøpet, og begrunner dette med at Emilie ikke har gjort det hun fikk i oppdrag å gjøre. Emilie skulle ikke kjøpe et akvarium for mer enn kr 4000, og fiskene hadde hun ikke fått beskjed om å kjøp.
  • Butikksjefen avviser dette og mener at Line er bundet av avtalen. Han var ikke klar over prisbegrensingen, og fisker må man selvfølgelig ha i et akvarium.

Rettsspørsmål:

Er avtalen om kjøp av akvarium + fisker bindende?

Utdrag
I denne saken så får Emilie Larsen en fullmakt fra Line Olsen. Denne fullmakten står i et fullmaktsbrev som Emilie viser til en ekspeditør i akvariespesialisten. Derfor er det altså kontakt mellom fullmaktsgiver og tredjepersonen.

Vi snakker dermed i denne saken om en frasagnsfullmakt. Det finnes 3 ulike typer frasagnsfullmakt, men kjennetegnet på alle 3 er at må ha vært kontakt mellom fullmaktsgiver og tredjeperson som i dette tilfelle.

Siden Emilie får et fullmaktsbrev av Line som hun viser til tredjeperson, har altså kontakten skjedd skriftlig på papir. Vi snakker derfor om frasagnsfullmakt jf. §16.

For å finne fullmaktens grenser ved en frasagnsfullmakt §16 må vi se nøyaktig på det som står i fullmaktsbrevet.

I fullmaktsbrevet står det at Emilie Larsen får fullmakt til å kjøpe et nytt akvarium for Line Olsen og at regning sendes undertegnede.

Emilie drar til Akvariespesialisten og fant et akvarium hun synes var passende for line.

Prisen på dette er 5000 kr. I butikken kommer en ekspeditør bort og prøver å overtale Emilie til å kjøpe akvariet.

Akvariet er fullt utstyrt med pumpe, kolbe, lysarmatur og en lekker bakgrunn med koralmotiv.

I tillegg skal hun få 4 sjeldne og dyre fisker med seg på kjøpet til kr 400 pr stk. Fisken er svært ettertraktet og ordinær pris er 1300 pr stk.

Hun beslutter seg for å kjøpe både akvarium og fisker til 6600 kr til tross for at det var litt dyrt.

I fullmaktsbrevet sto det at Emilie skulle kjøpe et akvarium for Line, dette er akkurat fullmaktens grenser.

Spørsmålet er altså om Emilie har kjøpt akkurat det som sto i fullmaktsbrevet. Hun kjøpte jo et akvarium som hun skulle, men hun kjøpte også fisker.

Selv om man får opplyst at hun har kjøpt både akvariet og fiskene til 6600kr, får man også vite hva de koster separat.

Akvariet kostet 5000 kr og fiskene som er 400 ganger 4 som tilsvarer 1600 kr. Emilie kjøpte jo 2 ulike varer hos akvariespesialisten.

Siden det er 2 ulike varer, og man får vite prisen på de forskjellige, må dette regnes som 2 forskjellige kjøp.