Moder jord | Essay

Innledning
Moder jord. Eg kan ikkje førestille ei verd utan deg. Med tida har vi menneske utvikla ein medfødt kjærleik til natur. Likevel kvar dag som går ser eg korleis vi menneske øydelegg det finaste vi har på denne jorda, nemleg naturen.

Utdrag
Gjennom tida har vi menneske alltid utnytta naturens ressursar for å kunne leve i og av omgjevnader våre, har vi historisk sett forvalta naturen på ein berekraftig måte. Teknologisk utvikling og modernisering og industrialisering har over tid ført til natur-øydelegging. Vår medvit om desse problema har auka gradvis.

Miljøutfordringane i våre dagar er mangfaldige. Dette uroar meg. Ettersom medvita vår er på plass, går likevel arbeidet om å forbetre menneskets forhold til naturen langsamt.

Om det verkeleg er slik vi menneska handterer seriøse problem, så ser ikkje eg en lys framtid i vente, for nokon av oss. Er det slik at vi menneska latar som om vi er døve og blinde? Eller er det så enkelt som at ein ikkje veit kva ein skal gjere.

Sjølv om naturen er det finaste vi menneske har på denne jorda, så gjorde industrialiseringa noko med oss individa. Natura vart også brukt i denne utviklingsperioda.

Vi byrja å utnytte naturens ressursar og energi for å skape rikdom. Eg ser at industrialiseringa gjorde mykje godt for oss. Men det er som om vi har fått ein avhengigheit i å fortsette med denne utviklinga.

Nesten som ein slags avhengigheit som kan samanliknast med ein form for rusmiddel? Sjølvsagd, utvikling er utruleg viktig i en fungerande verd, men kanskje ikkje i ein hastigheit som lyset.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå