Innholdsfortegnelse
Oppgave 3

Utdrag
Oppgave 3
A + D)

Jeg skriver inn funksjon start slutt og putter inn verdiene. Da får jeg grafen. For å finne ut hvor lang tid det tar før temperaturen er – 5 grader

skriver jeg y=5 i grafikkfeltet ettersom at y = temperatur. Da får jeg en strek og så tar jeg skjæring mellom to objekter og finner ut at temperaturen er -5 grader etter 13.16 timer som vil si klokken 13.16.