Innholdsfortegnelse
Oppgave 4

Utdrag
Oppgave 4
a) Jeg skrev inn alle punktene i regneark i geogebra og trykket på regresjonsanalyse og fant ut at «eksponentiell 2» ga eksponentialfunksjonen e(p)=3496,543*e^-0.08x. Dette runder jeg av til e(p)=3497*e^-0.08p.