Innholdsfortegnelse
Litt fakta om Italia:
Religion i Italia:
Kultur i Italia:
Matkulturen i Italia:
Italia og Norge:
Tiltak for å løse utfordringer tilknyttet fremmedfrykt:

Utdrag
Litt fakta om Italia:
Italia er en republikk i sør- Europa som har litt over 60 millioner innbyggere.

Hovedstaden i Italia er Roma og Roma er og den største byen du finner i Italia. Det meste av Italia er dekket av fjell.

Dyre- og plantelivet er svært mangfoldig, du finner ingen andre land i Europa som har flere arter enn Italia.

Religion i Italia:
Religion handler om menneskenes forhold til noe som er utenfor virkeligheten, som blir ansett på som å være hellig.

En definisjon på religion kan være forskjellige men en definisjon på religion kan være troen på guder, engler, demoner eller hellige dyr.

Du må ha respekt for andre sin religion eller livssyn. Livssyn er hva man som menneske velger å tro og leve etter, om man tror på noen høyere makter eller ikke, om hvilken etikk man bør leve etter.

Det handler kort sagt om hvordan man ser på livet og verden. Respekt handler om anerkjennelse som vil si å godta. Når vi viser respekt viser vi at du godtar hva andre tror på.

Det å ha et livssyn eller en religion man tror på og lever etter kan fremme fysisk og psykisk helse med at man har et fellesskap med andre som tror på det samme og at religioner eller livssyn kan gi en person glede eller håp i hverdagen og noe å se fram til og leve etter.

Religion og livssyn kan gi en person følelsen av at man har en verdi og at livet har en mening.

Kristendommen er de største religionene i Italia. Og katolisisme er den største retningen innenfor kristendommen i Italia.

Ifølge tall fra 2017 så viser det at ca.74% av befolkningen er katolikker. Mens ca. 23% av befolkningen i Italia er ikke religiøse.

Mens 3% av befolkningen tilhører andre religioner. Du finner og ca. 1,7 millioner ortodokse kristne i Italia og omtrent 700 000 protestanter og er ca. 430 000 som er medlem av Jehovas vitne.