Markedsføringsstrategi – de fem P-er

Innledning
Metoder for å nå ut med et budskap til en målgruppe kalles markedsføringstiltak. De deles gjerne inn i fem hovedområder: produkt, pris, plass, påvirkning og personale. De fem P-er. Bruken av de fem tiltakene må sees i sammenheng. Kombinasjonen av disse fem tiltakene utgjør markedsstrategien.

Innholdsfortegnelse
Produkt:
- Hvilken kvalitet, design, merkevare og emballasje skal produktet ha?
Pris:
- Hvilken pris skal produktet ha?
Plass:
- Hvor og hvordan skal produktet selges?
Personale:
- Hvilke kunnskaper og egenskaper skal de ansatte ha?
Påvirkning:
- Hvordan skal dere spre kjennskap om produktet?

Utdrag
Et produkt kan være en vare eller en tjeneste. Det kan også være en person, f.eks. en rockestjerne, eller et sted, f.eks. et lokale. Det kan til og med være en idé eller en organisasjon.

Det viktigste er at det finnes et marked for det vi har å selge, at noen får dekket et behov. Produktet er det bedriften skal tjene penger på.

Noen mener kvalitet har med hvor lang levetid og holdbarhet produktet har. Andre vil si at kvalitet er identisk med avansert teknikk. Det er kunden som avgjør om et produkt har kvalitet eller ikke. Det hjelper ikke om en ingeniør mener en vaskemaskin med 50 programmer har høy kvalitet, hvis kundene foretrekker et annet produkt.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå