Innledning
Fengsla er en roman skrevet av Hilde Kvalvaag, gitt ut i 2010. Hovedpersonen i romanen er Idun og søskenbarnet Mai. Begge bor hos moren til Idun.

Fengsla er en typisk ungdomsroman, og er skrevet på nynorsk. Forfatteren er også kjent for å gi ut andre ungdomsbøker som Nattsommarfugl.

Innholdsfortegnelse
Fengsla
Arv og Miljø

Utdrag
Annonsen prøver også å henvende seg til føleøsene til leserne. En sterk patos-appell skapes ofte ved ordvalget.

”Akkurat som deg, meg og alt annet, er også SINTEF et resultat av utvikling. Av arv og miljø”. Her viser SINTEF at arv og miljø er noe nesten alt og alle har til felles.

Ved å skrive ”Akkurat som deg” blir det trukket en parallell mellom leseren og SINTEF, og det kan skape en følelse av likhet.

Dette er et eksempel på å engasjere følelser. Et annet eksempel er at de i siste avsnitt spør om du vil gjøre en endring, for så å love at man kan bruke evnen sin til å gjøre en forskjell.

Ordene som blir brukt i annonsen skaper også en følelse av tilhørighet. At de snakker til deg, og ikke generelt.

Setningene kan også skape et ønske og tilhørte et sted, og gjøre noe meningsfullt ut av livet. ”For vi vet at kunnskap er én ting, men hva du bruker den ti, det er noe helt annet”.

Dette gjør at man begynner å tenke, og følelsene blir engasjert. For alle har lyst til å gjøre noe ut av livet sitt.

Arv og miljø blir gjentatt mange ganger i teksten. Ser man på bildet og knytter det til arv og miljø.

Kan det se ut som at laboratoriet representerer arv, mens fabrikken representerer miljøet.

Når man starter å lese teksten, får man et større innblikk, og man skjønner at ordene handler om noe annet en motsetningene i bildet.

I teksten kan men derimot se at motsetningen blir brukt til å fremstille avsenderen og leseren som brukbare personer, som har mulighet til å prege både fremtiden, omverden og egne liv.

SINTEF fremstilles som en idealistisk virksomhet, der de har lagt vekt på fagligheten og historien til instituttet.

Med en slik fremstilling gjør det at annonsen ikke bare er en jobbsøknad, men også en reklame.

Et viktig budskap som blir formidlet i annonsen er at man ikke arbeider for eiernes utbytte, men for en bedre framtid.