Kolibri Transportsystemer | Oppgave | 5 i karakter

Innledning
Fugler har som de fleste andre dyr tre forskjellige transportsystemer. Disse er sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet og ekskresjonssystemet.

Arten jeg har valgt er Selasphorus rufus eller rødkolibrien. Fuglen er så liten som 7-9 cm og veier gjennomsnittlig 2-5 gram.

Rødkolibrien hekker så langt nord som Alaska, men den er en trekkfugl og overvintrer i det sentrale Mexico for å unnslippe de kalde vintrene.

Fra mars til august lever fuglen i de vestlige kystområdene i Nord-Amerika, men flyr til Mexico i månedene oktober til februar. Rødkolibrien er kjent for å fly over 8000 km i løpet av deres årlige migrasjon.

Utdrag
Fuglenes sirkulasjonssystem er ganske lik menneskets eller pattedyrenes sirkulasjonssystem. I likhet med pattedyrene har fuglen blodårer som leder ut fra hjertet som kalles arterier og som leder inn i hjertet som kalles vener.

Arteriene deler seg inn i arterioler som så forgreiner seg til de enda mindre kapillærene. Kapillærene går sammen i venoler, som samler seg i vener.

Stoffutvekslingen skjer mellom cellene og kapillærene. Næringsstoffer, hormoner, O2, CO2 og avfallsstoffer diffunderer mellom cellene og kapillærene, via vevsvæsken.

De har to lukkede kretsløp. Det ene er lungekretsløpet som leder blodet til lungene for å hente oksygen.

Det andre er kroppskretsløpet som jobber med å lede det oksygenrike blodet ut til alle cellene i kroppen til fuglen.

Hos varmblodige dyr som fugler vil blodet i tillegg til oksygen- og næringsforsyningen til cellene ha en viktig tilleggsfunksjon.

Den er å sørge for at varme fordeler seg rundt i kroppen. I tillegg sørger det for at kroppen kan fjerne overskuddsvarme, siden blodårene ligger nær overflaten slik at varmen kan avgis til omgivelsene ved behov.

Balansen mellom varmeproduksjon og varmetap blir ordentlig regulert gjennom velutviklede “radiatorer” med et stort blodårenettverk.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå