Karens jul | Analyse | Kortnovelleanalyse

Innledning
I naturalismen var Amalie Skram en av de få kvinnelige forfatterne. Novella «Karens Jul» er ett av hennes mest kjente verk, og den ble gitt ut i 1885, som en del av «Politikken».

«Karens Jul» er ett verk som inneholder flere sentrale naturalistiske trekk, og vi skal se nærmere på disse i denne analysen.

Utdrag
Novella inneholder flere detaljerte skildringer som får frem virkeligheten på en brutal og frastøtende måte.

Skram var en av flere naturalistiske forfattere som skildret de dårlige stilte i samfunnet gjennom tekstene sine, og «Karens Jul» var ikke et unntak. Det deterministiske menneskesynet kommer tydelig frem i denne autorale delvis allvitende novella. Jenta i skuret er født fattig, og hun dør fattig.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter