Jeg er først og fremst et menneske | Norsk oppgave

Innledning
Helt siden antikken i Hellas har store filosofer som Platon og Aristoteles grublet om hva som gjør kvinner og menn like, og hva som gjør dem forskjellige, og hvilken betydning kjønnet har når en skal fordele makten, friheten og arbeidsoppgavene i samfunnet.

I denne oppgaven skal jeg presentere de to kvinnerollene Nora Helmer, fra Ibsens «Et dukkehjem» og Noora Amalie Sætre fra NRK-serien «Skam». Jeg skal ta utgangspunkt i disse to karakterene og finne ut av hvordan kjønnsrollene blir presentert i forhold til sin tid.

«Et dukkehjem» er skrevet av Henrik Ibsen i 1879 og handler om Nora Helmer. Skuespillet er inndelt i tre akter hvor vi får vi se Nora leve sitt trygge og privilegerte liv sammen med sin mann, Torvald Helmer, og deres 3 barn.

I første del av stykket blir det beskrevet, gjennom dialog hvordan Nora tar opp et ulovlig lån for å gjøre sin mann frisk og forfalsket sin fars døende signatur.

Dette blir en hemmelighet Nora holder for Torvald helt til tredje akt, da han fikk vite om hemmeligheten, reagerte han på en annerledes måte enn Nora hadde forventet. På slutten av skuespillet tar Nora avgjørelsen om å forlate både mann og barn for å «oppdra seg selv».

Utdrag
Tidsperioden Henrik Ibsen skrev om «Et dukkehjem» har mye å si for hvordan handlingen utspiller seg i stykket. «Et dukkehjem» ble skrevet i 1879, i denne perioden var temaet realisme svært aktuelt.

Det gikk ut på å beskrive virkeligheten slik den faktisk er i stedet for å fremstille den som noe vakkert og problemfritt. Det er nemlig dette Ibsen har formidlet i sitt mesterverk; han satt problemer i debatt.

Skuespillet «Et dukkehjem» tar for seg hvordan kvinnens rolle i et borgerlig ekteskap blir mindre verdsatt. På 1800-tallet hadde kvinner ingen stemmerett, kvinnen gikk fra far til ektemann som et objekt: en eiendom.

Kvinnens posisjon var passivt, de skulle være hjemme med barna og holde seg oppdatert i samfunnet, mens mennene skulle forsørge familien. Som Torvald sier: «Dine helligste plikter er pliktene imot din mann og dine barn».

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå