Hydrogen | Kjemirapport | 5 i karakter

Innledning
Hensikten med forsøket var å lage hydrogengass i laboratoriet og utforske hvilke egenskaper det har.

Vår hypotese var at når vi holdt en tent fyrstikk under reagensrøret med hydrogen og oksygen i, så ville det skje en reaksjon.

Innholdsfortegnelse
Innledning:
Teori:
Framgangsmåte:
Utstyr:
Kjemikalier:
Faremoment / sikkerhet:
Observasjoner og resultater:
Konklusjon og vurdering:

Utdrag
3. Ta opp det ene røret, og hold det med åpningen ned. Stikk en tent fyrstikk bort til åpningen.

4. Ta opp det andre røret, og hold det med åpningen ned. Sett et annet reagensrør av samme størrelse under røret med hydrogen med åpningene mot hverandre, og snu begge rørene 180° rundt slik at røret med hydrogen kommer nederst.

Hold rørene i denne stillingen i et halvt minutt. Ta vekk det nederste røret. Hold det øverste røret med åpningen ned, og stikk en tent fyrstikk bort til åpningen.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå